Alle functies

Een uitgebreid overzicht van alle functies van het Brinkee-platform.

Records


Veldtypes

Unieke ID (uid)
Elk record in het systeem heeft een unieke ID om het record te identificeren.
Icoon
We ondersteunen alle Material Design Iconen.
Tekst
We ondersteunen korte of lange tekst en tekst is volledig doorzoekbaar inclusief gedeeltelijke zoekopdrachten.
Waar/Niet waar
We ondersteunen waar/niet waar waarden, die worden weergegeven als een schakelaar.
Getal
We ondersteunen getallen, inclusief die met decimalen.
Datum
We ondersteunen datums.
Tijd
We ondersteunen tijdvelden.
Datum & Tijd
We ondersteunen datum & tijd velden.
Valuta
We ondersteunen alle valutavelden en bieden wisselkoersen.
Referentie
Verwijs naar records in een andere tabel.
Meervoudige Referentie
Verwijs naar meerdere records in een andere tabel.
Dynamische Referentie
Verwijs naar een record in welke tabel dan ook
HTML
HTML (rijke tekst), inclusief opmaak, links en bijlagen.
JSON
We ondersteunen JSON voor meer complexe datastructuren.

Activiteitenfeed

Wijzigingsgeschiedenis
Inspecteer wie wat deed en keer terug naar eerdere versies van het record.
Commentaren
Voeg commentaar toe aan records om iedereen op de hoogte te houden.
Ondersteuning voor Markdown
Uit jezelf met opmaakopties zoals vet, cursief en doorgehaalde tekst, koppen, gehyperlinkte tekst en meer.

Goedkeuringen

Groepsgoedkeuringen
Vraag goedkeuringen aan van één of meerdere groepen.
Gebruikersgoedkeuringen
Vraag goedkeuringen aan van één of meerdere gebruikers.
Dynamische Goedkeuringen
Vraag goedkeuringen aan op basis van dynamische waarden, zoals de waarden van een record.
Sequentiële Goedkeuringen
Een goedkeuringsproces kan bestaan uit meerdere stappen (opeenvolgend).
Parallelle Goedkeuringen
Een goedkeuringsproces kan meerdere goedkeuringen tegelijk vragen van meerdere gebruikers of groepen.
Delegatie
Goedkeuringen kunnen worden gedelegeerd wanneer de goedkeurder afwezig is of anderszins niet beschikbaar.

Workflow

Workflowbouwer
Visualiseer en pas bedrijfsprocessen aan met onze Workflow Builder.
Activiteitenfeed
Houd bij welke activiteiten hebben plaatsgevonden op een bepaald record.
Procesvisualisator
Visualiseer processen met behulp van een stappenplan.
Audittrail
Inspecteer wie wat deed en keer terug naar eerdere versies van het record.

Bijlagen

Plakken
Plak bestanden om te uploaden.
Slepen & Neerzetten
Sleep & Drop bestanden om te uploaden.
Externe services
Link bijlage opgeslagen in andere opslagoplossingen zoals Dropbox, Google Drive of Box.

Communicatie

E-mailmeldingen
Creëer mooie HTML-e-mails om gebruikers te informeren wanneer records worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd.
Meldingen binnen het platform
Creëer notificaties die binnen het platform worden weergegeven.

Samenwerken


Kiosk Modus

Inloggen zonder wachtwoord
Log in met een barcode of NFC-kaart.

Bedrijfs Hub

Bedrijfsnieuws
Deel bedrijfsnieuws met specifieke gebruikers, groepen of iedereen tegelijk.

Platform


Voorkeuren

Recent bekeken
Navigeer terug naar eerder bekeken pagina's met één klik.
Favorieten
Markeer records of weergaven als favoriet en krijg er in één klik toegang toe.

Internationalisatie

Meertaligheid
We ondersteunen Engels, Frans, Duits, Nederlands als officiële talen van het platform.
Tijdzone
Alle tijdzones worden ondersteund en datums en tijden worden automatisch geformatteerd op basis van de voorkeur van de gebruiker.
Roosters
Stel verschillende werkdagen of vakantiedagen in voor gebruikers op basis van hun locatie, groepen of afdelingen.
E-mails
E-mails ondersteunen volledige internationalisering.
Notificaties
Notificaties ondersteunen volledige internationalisering.

Planning

Geplande Scripts
Voer javascript code uit op specifieke datums, dagen of op een interval (cron).
Geplande Exporten
Plan de export van records op specifieke datums, dagen of op een interval (cron).
Geplande Importen
Plan de import van records op specifieke datums, dagen of op een interval (cron).

Aanpassingen

Aangepaste tabellen
Creëer aangepaste tabellen om je eigen gegevens op te slaan.
Aangepaste velden
Voeg velden toe aan systeemtabellen om het systeem aan je behoeften aan te passen.
Aangepaste bedrijfslogica
Voeg bedrijfslogica toe om invoer en uitvoer van een operatie te valideren of te wijzigen, of om andere (bestaande) records te wijzigen, of externe webservices aan te roepen.
Aangepaste acties
Voeg knoppen toe om routinematige operaties te versnellen.
Table Builder
Table Builder is een no-code editor om tabellen of velden in je platform te creëren of te bewerken.
View Builder
View Builder is een no-code editor om weergaven in je platform te creëren of te bewerken.
Workflowbouwer
Workflow Builder is een no-code editor om processen in je systeem te creëren of te bewerken.
Serverbibliotheken
Serverbibliotheken zijn beschikbaar voor nog diepere aanpassingsmogelijkheden.

Masterdata

Gebruikers
We slaan alle werknemers op als gebruikers in het systeem.
Groepen
Gebruikers kunnen logisch worden georganiseerd met behulp van groepen.
Locaties
Gebruikers kunnen logisch worden georganiseerd met behulp van locaties.
Afdelingen
Gebruikers kunnen logisch worden georganiseerd met behulp van afdelingen.

Veiligheid

Toegangscontrole op basis van rollen
Definieer beveiligingsregels op basis van gebruikersrollen.
Toegangscontrole op basis van attributen
Definieer beveiligingsregels op basis van waarden van een record, of waarden van gerelateerde records.
TLS
Toegang tot je Brinkee-platform is altijd beveiligd met TLS (SSL).
2FA
We ondersteunen tweefactorauthenticatie voor je gebruikers als een extra beveiligingslaag.
SSO
We integreren met je interne systemen met SSO met SAML.
Backup's
We maken dagelijks back-ups van je platform en kunnen deze op elk gewenst moment herstellen. We maken ook back-up van eventuele bijlagen die je uploadt naar het platform.
Immitatie
Imiteer elke gebruiker in het systeem om beveiligingsregels te debuggen, iets te testen of eindgebruikers te trainen. (alleen admin-functie)

Import / Export

CSV
We ondersteunen het importeren van records met CSV-bestanden.
CSV
We ondersteunen het exporteren van records als CSV-bestanden.

Integraties

API
Verbind elk systeem via onze API.
Kalender
Synchroniseer records binnen Brinkee met een kalenderapp naar keuze.

Instellingen

Email
Gebruik je eigen SMTP-configuratie om e-mails vanaf het platform te verzenden.
Branding
Pas je Brinkee-platform om overeen te komen met je bedrijfsbranding.